گزارش پيشرفت بهمن ماه 1394

گزارش پيشرفت بهمن ماه 1394

گزارش پیشرفت بهمن ماه 1394 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه...

گزارش پيشرفت فروردین ماه 1395

گزارش پيشرفت فروردین ماه 1395

گزارش پیشرفت فروردین ماه 1395 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی ...

گزارش پيشرفت اسفند ماه 1394

گزارش پيشرفت اسفند ماه 1394

گزارش پیشرفت اسفند ماه 1394 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه...

اطلاعیه اردیبهشت ماه 95

اطلاعیه اردیبهشت ماه 95

اطلاعیه اردیبهشت ماه 1395 کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت   مشاهده گزارش...

گزارش پيشرفت دی ماه 1394

گزارش پيشرفت دی ماه 1394

گزارش پیشرفت دی ماه 1394 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
اطلاعیه فروردین ماه 95

اطلاعیه فروردین ماه 95

    اطلاعیه فروردین ماه 95

اطلاعیه اخطار به اعضای بدهکار 94/11/25

اطلاعیه اخطار به اعضای بدهکار 94/11/25

    اطلاعیه اخطار به اعضای بدهکار 94/11/25

اطلاعیه مجمع عمومی عادی سالیانه 11/08

اطلاعیه مجمع عمومی عادی سالیانه 11/08

+   اطلاعیه مجمع عمومی عادی سالیانه 94/11/08

اطلاعیه 23 آذرماه 94

اطلاعیه 23 آذرماه 94

اساسنامه تعاونی مسکن      

اطلاعیه 17 آذر ماه 94

اطلاعیه 17 آذر ماه 94

خرید و نصب دیواری واحدهای مسکونی بلوک دی      

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

پروژه پاریز

Borj

موقعيت پروژه : تهران ، شمال پارك چيتگر ، جنب پروژه تعاوني 33 توپخانه
وضعيت مالكيت زمين : 55% متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت و 45% متعلق به صندوقهاي بازنشستگي  ادامه »

شماره تلفن های دفتر : 88579839 و 88089861
شماره فکس : 88086204