گزارش پيشرفت آذرماه 1392

گزارش پيشرفت آذرماه 1392

گزارش آذرماه 1392 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی

گزارش پيشرفت دیماه 1392

گزارش پيشرفت دیماه 1392

گزارش دیماه 1392 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی

گزارش پيشرفت پروژه پاريز خرداد لغايت تیرماه 91

گزارش پيشرفت پروژه پاريز خرداد لغايت تیرماه 91

گزارش خرداد- تیر ماه 1391 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی

گزارش پيشرفت پروژه پاريز لغايت اردیبهشت ماه 91

گزارش پيشرفت پروژه پاريز لغايت اردیبهشت ماه 91

گزارش اردیبهشت ماه 1391 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
اطلاعیه مهم و فوری سال 93

اطلاعیه مهم و فوری سال 93

قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن دانشگاه صنعت نفت

گزارش پيشرفت اسفند ماه 1392

گزارش پيشرفت اسفند ماه 1392

گزارش اسفند ماه  1392 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی

گزارش پيشرفت بهمن ماه 1392

گزارش پيشرفت بهمن ماه 1392

گزارش بهمن ماه  1392 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی

اطلاعیه واگذاری، نقل و انتقال واحد مسکونی

اطلاعیه واگذاری و نقل وانتقال واحد مسکونی  اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن        

گزارش پيشرفت آبان 1392

گزارش پيشرفت آبان 1392

گزارش آبانماه 1392 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

پروژه پاریز

Borj

موقعيت پروژه : تهران ، شمال پارك چيتگر ، جنب پروژه تعاوني 33 توپخانه
وضعيت مالكيت زمين : 55% متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت و 45% متعلق به صندوقهاي بازنشستگي  ادامه »

شماره تلفن های دفتر : 88579839 و 88089861
شماره فکس : 88086204