گزارش دی ماه 95

  گزارش دی ماه 1395 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه...

گزارش پيشرفت پروژه مردادماه 1395

گزارش پيشرفت پروژه مردادماه 1395

گزارش پیشرفت پروژه مرداد ماه 1395 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی...

گزارش پيشرفت اردیبهشت ماه 1395

گزارش پيشرفت اردیبهشت ماه 1395

گزارش پیشرفت اردیبهشت ماه 1395 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی ...

گزارش پيشرفت فروردین ماه 1395

گزارش پيشرفت فروردین ماه 1395

گزارش پیشرفت فروردین ماه 1395 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی ...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
اطلاعیه 7 آبان 96

اطلاعیه 7 آبان 96

اطلاعیه 7 آبان 96   **جدول وجود دریافتی و باقیمانده از اعضا**

اطاعیه 20 خرداد 96

اطاعیه 20 خرداد 96

اطلاعیه 20 خرداد 96   **تحویل واحدها حداکثر تا پایان تیر ماه**

اطلاعیه 21 خرداد 1396

اطلاعیه 21 خرداد 1396

اطلاعیه 21 خرداد 1396   **واحدهای تحویل گرفته نشده**

اطلاعیه 12 اردیبهشت 1396

اطلاعیه 12 اردیبهشت 1396

اطلاعیه 12 اردیبهشت 1396   **اخذ سندهای مسکونی**

اطلاعیه 23 فروردین 1396

اطلاعیه 23 فروردین 1396

فرصتی برای پروژه جدید   فرصتی برای پروژه جدید

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

پروژه پاریز

Borj

موقعيت پروژه : تهران ، شمال پارك چيتگر ، جنب پروژه تعاوني 33 توپخانه
وضعيت مالكيت زمين : 55% متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت و 45% متعلق به صندوقهاي بازنشستگي  ادامه »

شماره تلفن های دفتر : 88579839 و 88089861
شماره فکس : 88086204