گزارش پیشرفت پروژه پاریز اردیبهشت94

گزارش پیشرفت پروژه پاریز اردیبهشت94

گزارش اردیبهشت ماه 1394 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه...

گزارش پیشرفت پروژه پاریز فروردین  94

گزارش پیشرفت پروژه پاریز فروردین 94

گزارش فروردین ماه 1394 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه...

گزارش پیشرفت پروژه پاریز اسفند 93

گزارش پیشرفت پروژه پاریز اسفند 93

گزارش اسفند ماه 1393 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه...

گزارش پیشرفت پروژه پاریز اسفند 93

گزارش پیشرفت پروژه پاریز اسفند 93

گزارش اسفند ماه 1393 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه...

گزارش پیشرفت پروژه پاریز بهمن 93

گزارش پیشرفت پروژه پاریز بهمن 93

گزارش بهمن ماه 1393 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
اطلاعیه دعوت مجمع عمومی عادی 1394

اطلاعیه دعوت مجمع عمومی عادی 1394

اطلاعیه مجمع عمومی عادی 1394       اطلاعیه مجمع عمومی عادی 1394

اطلاعیه مهم  اردیبهشت ماه 1394

اطلاعیه مهم اردیبهشت ماه 1394

اطلاعیه مهم اردیبهشت ماه 1394       اطلاعیه مهم اردیبهشت ماه 1394

اطلاعیه مهم بهمن 1393

اطلاعیه مهم بهمن 1393

مصوبه مجمع مورخ 93/7/24       اطلاعیه مهم بهمن 1393

دستور جلسه مجمع، مهر 93

دستور جلسه مجمع، مهر 93

قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن دانشگاه صنعت نفت     دستور جلسه مجمع، مهر 93 دستور جلسه مجمع، مهر 93 (کم...

گزارش و مصوبه مجمع به طور فوق العاده مهر 93

گزارش و مصوبه مجمع به طور فوق العاده مهر 93

0007.jpg گزارش و مصوبه مجمع به طور فوق العاده مهر 93

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

پروژه پاریز

Borj

موقعيت پروژه : تهران ، شمال پارك چيتگر ، جنب پروژه تعاوني 33 توپخانه
وضعيت مالكيت زمين : 55% متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت و 45% متعلق به صندوقهاي بازنشستگي  ادامه »

شماره تلفن های دفتر : 88579839 و 88089861
شماره فکس : 88086204