گزارش پيشرفت دی ماه 1394

گزارش پيشرفت دی ماه 1394

گزارش پیشرفت دی ماه 1394 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه...

گزارش پیشرفت آذرماه 1394

گزارش پیشرفت آذرماه 1394

گزارش پیشرفت آذر ماه 1394 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه...

گزارش پیشرفت آبان ماه 1394

گزارش پیشرفت آبان ماه 1394

گزارش پیشرفت آبان ماه 1394 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه...

گزارش پیشرفت پروژه، مهر ماه 1394

گزارش پیشرفت پروژه، مهر ماه 1394

گزارش مهر ماه 1394 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعت...

گزارش پیشرفت پروژه، شهریور ماه 1394

گزارش پیشرفت پروژه، شهریور ماه 1394

گزارش شهریور ماه 1394 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
اطلاعیه مجمع عمومی عادی سالیانه 11/08

اطلاعیه مجمع عمومی عادی سالیانه 11/08

+   اطلاعیه مجمع عمومی عادی سالیانه 94/11/08

اطلاعیه 23 آذرماه 94

اطلاعیه 23 آذرماه 94

اساسنامه تعاونی مسکن      

اطلاعیه 17 آذر ماه 94

اطلاعیه 17 آذر ماه 94

خرید و نصب دیواری واحدهای مسکونی بلوک دی      

اطلاعیه آذر ماه 94

اطلاعیه آذر ماه 94

مجمع عمومی فوق العاده - مجمع عمومی سالیانه - فرم ثبت نام سمتها   اطلاعیه آذر ماه 94

اطلاعیه 7 شهریور 94

اطلاعیه 7 شهریور 94

تحویل واحدها  

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

پروژه پاریز

Borj

موقعيت پروژه : تهران ، شمال پارك چيتگر ، جنب پروژه تعاوني 33 توپخانه
وضعيت مالكيت زمين : 55% متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت و 45% متعلق به صندوقهاي بازنشستگي  ادامه »

شماره تلفن های دفتر : 88579839 و 88089861
شماره فکس : 88086204