گزارش پیشرفت پروژه پاریز تیر 1394

گزارش پیشرفت پروژه پاریز تیر 1394

گزارش تیر ماه 1394 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعت...

گزارش پیشرفت پروژه پاریز خرداد 1394

گزارش پیشرفت پروژه پاریز خرداد 1394

گزارش خرداد ماه 1394 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه...

گزارش پیشرفت پروژه پاریز اردیبهشت94

گزارش پیشرفت پروژه پاریز اردیبهشت94

گزارش اردیبهشت ماه 1394 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه...

گزارش پیشرفت پروژه پاریز فروردین  94

گزارش پیشرفت پروژه پاریز فروردین 94

گزارش فروردین ماه 1394 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه...

گزارش پیشرفت پروژه پاریز اسفند 93

گزارش پیشرفت پروژه پاریز اسفند 93

گزارش اسفند ماه 1393 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
اطلاعیه 7 شهریور 94

اطلاعیه 7 شهریور 94

تحویل واحدها  

فرم جهت فروش اقساطی تدریجی

فرم جهت فروش اقساطی تدریجی

فرم جهت فروش اقساطی تدریجی        

اطلاعیه مدارک مورد نیاز جهت فروش اقساطی تدریجی + فرم نمونه تکمیل شده

اطلاعیه مدارک مورد نیاز جهت فروش اقساطی تدریجی + فرم نمونه تکمیل شده

اطلاعیه مدارک مورد نیاز جهت فروش اقساطی تدریجی + فرم نمونه تکمیل شده      

اطلاعیه خرید و نصب کمد دیواری واحدهای بلوک (C)

اطلاعیه خرید و نصب کمد دیواری واحدهای بلوک (C)

اطلاعیه خرید و نصب کمد دیواری واحدهای بلوک (C)  

اطلاعیه مرداد ماه 1394

اطلاعیه مرداد ماه 1394

اطلاعیه مرداد ماه 1394       اطلاعیه مرداد ماه 1394

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

پروژه پاریز

Borj

موقعيت پروژه : تهران ، شمال پارك چيتگر ، جنب پروژه تعاوني 33 توپخانه
وضعيت مالكيت زمين : 55% متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت و 45% متعلق به صندوقهاي بازنشستگي  ادامه »

شماره تلفن های دفتر : 88579839 و 88089861
شماره فکس : 88086204