گزارش پیشرفت پروژه پاریز مرداد 93

گزارش پیشرفت پروژه پاریز مرداد 93

گزارش اردیبهشت ماه 1393 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه...

گزارش پيشرفت پروژه پاريز تیر ماه 93

گزارش پيشرفت پروژه پاريز تیر ماه 93

گزارش تیر ماه 1393 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعت...

گزارش پيشرفت پروژه پاريز خرداد ماه 93

گزارش پيشرفت پروژه پاريز خرداد ماه 93

گزارش خرداد ماه 1393 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه...

گزارش پيشرفت اردیبهشت ماه 1393

گزارش پيشرفت اردیبهشت ماه 1393

گزارش اردیبهشت  ماه  1393 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه...

گزارش پيشرفت فروردین ماه 1393

گزارش پيشرفت فروردین ماه 1393

گزارش فروردین ماه  1393 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
اطلاعیه فوری 30 شهریور 93

اطلاعیه فوری 30 شهریور 93

اطلاعیه فوری شهریور 93

اطلاعیه فوری 12 شهریور 93

اطلاعیه فوری 12 شهریور 93

تغییر زمان برگزاری مجمع فوق العاده عمومی شهریور 93

گزارش و مصوبه مجمع به طور فوق العاده مهر 93

گزارش و مصوبه مجمع به طور فوق العاده مهر 93

گزارش و مصوبه مجمع به طور فوق العاده مهر 93

اطلاعیه مهم و فوری 15 مرداد ماه 93

اطلاعیه مهم و فوری 15 مرداد ماه 93

قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن دانشگاه صنعت نفت

اطلاعیه مهم و فوری 17 تیر ماه 93

اطلاعیه مهم و فوری 17 تیر ماه 93

قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن دانشگاه صنعت نفت

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

پروژه پاریز

Borj

موقعيت پروژه : تهران ، شمال پارك چيتگر ، جنب پروژه تعاوني 33 توپخانه
وضعيت مالكيت زمين : 55% متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت و 45% متعلق به صندوقهاي بازنشستگي  ادامه »

شماره تلفن های دفتر : 88579839 و 88089861
شماره فکس : 88086204