گزارش دی ماه 95

  گزارش دی ماه 1395 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه...

گزارش پيشرفت پروژه مردادماه 1395

گزارش پيشرفت پروژه مردادماه 1395

گزارش پیشرفت پروژه مرداد ماه 1395 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی...

گزارش پيشرفت اردیبهشت ماه 1395

گزارش پيشرفت اردیبهشت ماه 1395

گزارش پیشرفت اردیبهشت ماه 1395 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی ...

گزارش پيشرفت فروردین ماه 1395

گزارش پيشرفت فروردین ماه 1395

گزارش پیشرفت فروردین ماه 1395 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی ...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
اطاعیه 20 خرداد 96

اطاعیه 20 خرداد 96

اطلاعیه 20 خرداد 96   **تحویل واحدها حداکثر تا پایان تیر ماه**

اطلاعیه 21 خرداد 1396

اطلاعیه 21 خرداد 1396

اطلاعیه 21 خرداد 1396   **واحدهای تحویل گرفته نشده**

اطلاعیه 12 اردیبهشت 1396

اطلاعیه 12 اردیبهشت 1396

اطلاعیه 12 اردیبهشت 1396   **اخذ سندهای مسکونی**

اطلاعیه 23 فروردین 1396

اطلاعیه 23 فروردین 1396

فرصتی برای پروژه جدید   فرصتی برای پروژه جدید

اطلاعیه 17 اسفند 95

اطلاعیه 17 اسفند 95

تحویل فیزیکی واحدهای مسکونی به اعضا   اطلاعیه 17 اسفند 1395

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

پروژه پاریز

Borj

موقعيت پروژه : تهران ، شمال پارك چيتگر ، جنب پروژه تعاوني 33 توپخانه
وضعيت مالكيت زمين : 55% متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت و 45% متعلق به صندوقهاي بازنشستگي  ادامه »

شماره تلفن های دفتر : 88579839 و 88089861
شماره فکس : 88086204