گزارش دی ماه 95

  گزارش دی ماه 1395 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه...

گزارش پيشرفت پروژه مردادماه 1395

گزارش پيشرفت پروژه مردادماه 1395

گزارش پیشرفت پروژه مرداد ماه 1395 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی...

گزارش پيشرفت اردیبهشت ماه 1395

گزارش پيشرفت اردیبهشت ماه 1395

گزارش پیشرفت اردیبهشت ماه 1395 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی ...

گزارش پيشرفت فروردین ماه 1395

گزارش پيشرفت فروردین ماه 1395

گزارش پیشرفت فروردین ماه 1395 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی ...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
اطلاعیه 27 دی 95

اطلاعیه 27 دی 95

اطلاعیه 27 دی 1395       اطلاعیه 27 دی 1395

اطلاعیه 27 دی 95

اطلاعیه 27 دی 95

اطلاعیه 27 دی 1395       اطلاعیه 27 دی 1395

اطلاعیه 20 دی ماه 95

اطلاعیه 20 دی ماه 95

اطلاعیه 20 دی 1395       اطلاعیه 20 دی 1395

اطلاعیه شهریورماه 95

          اطلاعیه << شماره 4>> شهریورماه 1395 کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی...

اطلاعیه فوری شماره ۲ مرداد ماه 95

    کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت  

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

پروژه پاریز

Borj

موقعيت پروژه : تهران ، شمال پارك چيتگر ، جنب پروژه تعاوني 33 توپخانه
وضعيت مالكيت زمين : 55% متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت و 45% متعلق به صندوقهاي بازنشستگي  ادامه »

شماره تلفن های دفتر : 88579839 و 88089861
شماره فکس : 88086204