اطلاعیه خرداد ماه 95

اطلاعیه خرداد ماه 95

اطلاعیه خرداد ماه 1395 کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت   مشاهده گزارش...

گزارش پيشرفت اردیبهشت ماه 1395

گزارش پيشرفت اردیبهشت ماه 1395

گزارش پیشرفت اردیبهشت ماه 1395 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی ...

گزارش پيشرفت فروردین ماه 1395

گزارش پيشرفت فروردین ماه 1395

گزارش پیشرفت فروردین ماه 1395 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی ...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

اطلاعیه مرداد ماه 95

اطلاعیه <<کاغذ دیواری و لمینت کف واحد ها ی پروژه >> مردادماه 1395 کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای...

گزارش پيشرفت تیرماه 1395

گزارش پيشرفت تیرماه 1395

گزارش پیشرفت تیر ماه 1395 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه...

گزارش پيشرفت خردادماه 1395

گزارش پيشرفت خردادماه 1395

گزارش پیشرفت خرداد ماه 1395 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه...

اطلاعیه اردیبهشت ماه 95

اطلاعیه اردیبهشت ماه 95

اطلاعیه اردیبهشت ماه 1395 کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت   مشاهده گزارش...

اطلاعیه فروردین ماه 95

اطلاعیه فروردین ماه 95

    اطلاعیه فروردین ماه 95

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

پروژه پاریز

Borj

موقعيت پروژه : تهران ، شمال پارك چيتگر ، جنب پروژه تعاوني 33 توپخانه
وضعيت مالكيت زمين : 55% متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت و 45% متعلق به صندوقهاي بازنشستگي  ادامه »

شماره تلفن های دفتر : 88579839 و 88089861
شماره فکس : 88086204